НОВО РАБОТНО МЯСТО

FIMERA DESIGN STUDIO  ТЪРСИ  3D ВИЗУАЛИЗАТОР НА ИНТЕРИОРНИ ПРОЕКТИ

Накратко:

Fimera Design търси 3D визуализатор на интериорни проекти, способен да създава красиви и високо реалистични визуализации.

Ние вярваме, че добрият визуализатор съчетава в себе си много качества, но преди всичко добър естетически вкус, отношение към детайла и проектирането като цяло.

Отговорности:

Вашата основна, но не единствена задача ще бъде да подкрепите нашия екип в изготвянето на реалистични 3D визуализации на разработваните проекти и концепции.

Очакваме да  допринасяте със своето виждане, идеи и креативност при избора на конкретни материали, цветове и интериорни детайли, което да гарантира изработването на силно въздействащи илюстрации на проектите.

Да участвате активно по време на изготвянето на дизайна и интериорните концепции на новите проекти, подпомагайки екипа ни с креативни идеи и предложения.

Успешният кандидат ще трябва да се справя с възложени крайни срокове, да работи самостоятелно или в екип и без нужда от микро инструкции на всеки етап от проекта.

Очакваме да бъдете възприемчиви при усвояването на нови софтуерни инструменти и про-активни в следенето на новостите в областта на CG индустрията.

Да подкрепяте екипът на Fimera и да допринасяте в усилията ни да изготвяме и реализираме все по-иновативни и качествени проекти.

Да бъдете активни във вътрешната комуникация, да информирате екипът на Fimera за прогреса на проектите, върху които работите и да търсите мнение и разяснение когато имате нужда.

Необходими квалификации и умения.

  • Отлични умения за работа с 3Ds Max, в частност Poly-modeling, Texturing, Мapping, Scene Lighting, Scene Set-up.
  • Отлични умения за работа с V-Ray, в частност: Lighting, Materials.
  • Отлични умения за пост-обработка с Photoshop.
  • Отлични умения за работа с AutoCad.
  • Предимство имат кандидатите с образование по архитектура или интериорен дизайн.
  • Предимство имат кандидатите с опит в интериорния дизайн.
  • Добър комуникатор, екипен играч, нaходчив и отговорен при спазването на срокове.

Ако припознавате себе си в тези критерии, изпратете кратко CV,  портфолио или линк към website съдържащ презентация на вашите проекти на fimera@fimera.com


П.П. Ако мислите, че тези визуализации не струват и има още какво да се желае, значи сте от нашия отбор.

 

 

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Ново работно място

 

FIMERADESIGN STUDIO  търси  ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙНЕР

Накратко:

Fimera търси талантлив и креативен интериорен дизайнер, с който да разшири екипa си от професионалисти в областта на проектирането на жилищни и обществени интериори.    

Вашата основна задача ще бъде да участвате активно в разработването на цялостни интериорни концепции, изготвянето на необходимата техническа документация и подпомагането на екипната работа в процеса на реализацията им.  

От Вас ще се очаква да имате отлични комуникативни умения, свързани с работата с клиенти, както и способността да работите паралелно върху няколко проекта в различна фаза на развитие.

Отговорности:

Разработване на креативни, иновативни и оригинални интериорни концепции  по зададени критерии.

Изготвяне на детайлни, ясни и подредени технически чертежи свързани с изпълнението на проектите.

Изготвяне на качествени 3D визуализации на разработените концепции и успешното им презентиране пред клиента и екипa на Fimera.

Изготвяне на спецификации с необходимите елементи за изпълнението на проекта. Да асистирате на клиента и екипът на Fimera при селекцията на необходимите материали, мебели и други елементи необходими при обзавеждането на интериорите.

Осъществяване на необходимата координация между различните подизпълнители, екипa на Fimera и клиента, с цел качественото и навременно изпълнение на проектите.

Да подкрепяте екипa на Fimera и да допринасяте в усилията ни да изготвяме и реализираме все по-иновативни и качествени проекти.

Да бъдете про-активни във вътрешната комуникация, да информирате екипa на Fimera за прогреса на проектите, върху които работите и да търсите мнение и разяснение когато имате нужда.

Необходими квалификации и умения.

– Магистърска или Бакалавърска степен по Архитектура или Интериорен дизайн.

– Добри умения за работа с AutoCAD, 3Ds Max, V-ray, Photoshop,

– Умения за работа с Microsoft Excel.

– Високо ниво на Английски език.

Ако припознавате себе си в тези критерии, изпратете Вашето CV u портфолио на fimera@fimera.com

Одобреният кандидат ще бъде избран след интервю и изпълнението на възложена задача.

 

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save